วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลกรงปินังเข้าร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุพื้นที่ตำบลปุโรง