วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

โครงการอบรม การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (BASIC CPR) ในเครือข่ายอำเภอกรงปินัง

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน จัดโครงการอบรม การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (BASIC CPR) ในเครือข่ายอำเภอกรงปินัง วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2566