วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

โครงสร้างกลุ่มงานการพยาบาล

นายแพทย์อีระฟาน หะยีอีแต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรงปินัง

นางปัทมา รติปาน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

 

นายนูรูดิง วาอายีตา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานผู้ป่วยใน

น.ส.ตูแวซัมซีย๊ะ ตูแวกู
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก

นางซอลีฮะ จาเงาะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานสูติกรรม

น.ส.ซูไมยะ บือราเฮง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

นางมูณา สะดารา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างาน IC